Thursday , 23 May 2019

Home » Coaches » Cursussen/Seminars » Bijscholing Trainers: Omgaan met opvallend gedrag

Bijscholing Trainers: Omgaan met opvallend gedrag

April 9, 2015 9:20 am by: Category: Cursussen/Seminars Leave a comment A+ / A-

Omgaan met opvallend gedrag
Steeds meer trainers krijgen te maken met jeugdspelers die opvallend gedrag vertonen. Op zich is ‘anders zijn dan anderen’ geen punt. In deze opleiding gaat het om storend gedrag. Een speler blijft bijvoorbeeld volharden in het maken van de verkeerde keuzes tijdens het voetballen. In dit geval heeft het niks te maken met de voetbalvaardigheid, maar eerder met een overtuiging dat het zo moet. De andere uiting van storend gedrag heeft te maken met probleemgedrag.Denk hierbij aan: altijd plagen, nooit luisteren, herhaald agressief gedrag, veel huilen, en nog meer. Misschien ben jij ook wel een van de vele trainers die niet goed weet wat je daarmee aan moet.

Door de opleiding Omgaan met ‘opvallend’ gedrag willen we trainers van jeugdspelers vaardigheden aanreiken voor een mogelijke aanpak. Daarbij kun je denken aan een aantal (basis)vaardigheden voor het omgaan met ‘lastige’ kinderen. Want wat doe je als een kind regelmatig een activiteit (in het kader van wedstrijd en/of training) verstoort. Het uiteindelijke doel van de jeugdtrainer, ‘het met plezier beter leren voetballen’, komt dan onder spanning te staan. Voor het kind in kwestie, maar ook voor medespelers. Daarnaast ervaart de trainer zelf ook minder plezier in het coachen van spelers.

Enkele uitgangspunten:

Een keer niet luisteren, moeten we niet gelijk als probleemgedrag duiden.
Het vertrekpunt is niet kinderen met storend gedrag (waaronder probleemgedrag) te ‘behandelen’, maar om ze te behouden voor de voetbalsport.
Het uitgangspunt van plezier geldt voor alle betrokkenen. Het kan dus niet zo zijn dat iedereen zich moet aanpassen en dat zelfs het spel wordt veranderd om deze kinderen binnenboord te houden.
De achtergronden van probleemgedrag kunnen verschillend zijn, het is daarom moeilijk een oorzaak aan te geven. Wel wordt tijdens de opleiding informatie gegeven (of waar je dat kunt vinden) over de aanleiding van dergelijk gedrag. Het
kan ook gaan over specifieke problematiek, zoals ADHD, autisme, etc.

De opleiding richt op de aanpak van opvallend – storend – gedrag. Aandacht voor algemene vaardigheden (strategieën) met betrekking tot het omgaan met kinderen vormt het vertrekpunt voor verdieping. Er zijn twee invalshoeken: gedragsbeïnvloeding en omgevingsbeïnvloeding. Het gaat erom de jeugdspeler bewust te maken van zijn gedrag en vervolgens het gezamenlijk nadenken over alternatieven en het beïnvloeden van de omgeving. Daarbij kun je denken aan de beïnvloeding van medespelers, maar ook het bieden van structuur.

De opleiding bestaat uit vier avonden en een terugkombijeenkomst en is bestemd voor trainers met en zonder trainersopleiding (tot en met TC III) en leiders die zich willen verdiepen in het omgaan met opvallend gedrag van jeugdspelers (met probleemgedrag). Voor het volgen van de opleiding ontvangen de deelnemers twaalf studiepunten in het kader van het verlengen van de licentie (TC III). Er worden geen deelcertificaten verstrekt, het bijwonen van alle vijf bijeenkomsten is noodzakelijk.

Doelgroep
Belangstellende trainer-coaches met en zonder diploma (tot en met TC III). Vanaf 16 jaar.

Organisatie
De opleiding bestaat uit vijf bijeenkomsten van 3 uur en wordt regionaal georganiseerd. Het minimum aantal deelnemers is zestien en maximaal twintig.

Kosten
€ 40,– inclusief cursusmateriaal.

Informatie en aanmelding
Bij het districtskantoor van de KNVB en inschrijven.knvb.nl

Bijscholing Trainers: Omgaan met opvallend gedrag Reviewed by on . Omgaan met opvallend gedrag Steeds meer trainers krijgen te maken met jeugdspelers die opvallend gedrag vertonen. Op zich is ‘anders zijn dan anderen’ geen punt Omgaan met opvallend gedrag Steeds meer trainers krijgen te maken met jeugdspelers die opvallend gedrag vertonen. Op zich is ‘anders zijn dan anderen’ geen punt Rating: 0

About academievoetbal

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

scroll to top